INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30 kwietnia 2013 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone na okres 21 dni zarządzenia w sprawie wykazania nieruchomości do sprzedaży i dzierżawy:


  • Nr 12/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Kaczorach przy ul. Chodzieskiej przeznaczonych do sprzedaży

  • Nr 13/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości rolnej przeznaczonej do sprzedaży

  • Nr 14/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością Gminy, przeznaczonych do dzierżawy