INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 9 kwietnia 2013 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone na okres 21 dni zarządzenia w sprawie wykazania do sprzedaży nieruchomości:


  • Nr 5/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, położonych w Dziembówku przeznaczonych do sprzedaży

  • Nr 6/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiących własność Gminy, przeznaczonych do sprzedaży

  • Nr 7/2013 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Równopolu przeznaczonej do sprzedaży.