Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory


Przekazuję Państwu zamierzenia inwestycyjne na rok 2013, które zaplanowaliśmy przy ustalaniu budżetu gminy 28 grudnia 2012 r. Zapewne większość Państwa jest zorientowanych co do naszych planów na 2013 rok, ponieważ wszyscy mieszkańcy uczestniczą przy realizacji tych inwestycji. Najważniejszymi zadaniami do zrealizowania w 2013 roku to są te inwestycje, które są już realizowane tj. zakończenie budowy pływalni gminnej w Kaczorach (oddanie do użytku przewidujemy we wrześniu tego roku) oraz zakończenie budowy Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach wraz z budową boisk i zagospodarowaniem placu wokół tego obiektu (oddanie do użytku nastąpi w lipcu, również w tym roku). Ponadto będziemy realizować budowę dróg i chodników w poszczególnych miejscowościach. Zadanie to chcemy zakończyć w przyszłym roku, tzn. wszystkie drogi gminne w poszczególnych miejscowościach będą odnowione, bądź przebudowane. W roku obecnym przewidujemy wykonać drogi w następnych miejscowościach: w Rzadkowie (w kierunku do pałacu za plebanią), w Śmiłowie (ul. Kasztanową), w Zelgniewie (drogę tzw. brukową) oraz w Kaczorach - ul. Dziembowską (jeśli Nadleśnictwo Kaczory zadeklaruje pomoc przy jej budowie) oraz ulice na Osiedlu Przylesie (rozpoczęcie budowy).

Ponadto będziemy realizować zadania na drogach powiatowych wspólnie ze Starostwem Powiatowym, w jakim zakresie podam Państwu do wiadomości po podpisaniu porozumienia z Powiatem. Zamierzamy również kontynuować remonty Wiejskich Domów Kultury - w tym roku na pewno Morzewo i Zelgniewo przy pomocy środków pozyskanych z Urzędu Marszałkowskiego. Planujemy również remont Wiejskich Domów Kultury w Dziembowie i Śmiłowie, zakres remontu w tych placówkach jest jednak uzależniony od pozyskanych środków unijnych. Jak widzicie Państwo mamy ambitne cele i myślę, że przy wsparciu naszych mieszkańców zrealizujemy je w 100%, a może i więcej, czego Państwu i sobie życzę.Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/