INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory

 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia  7 grudnia 2012r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone zarządzenie:

- Nr 53/2012 w sprawie wykazu  nieruchomości będącej własnością Gminy przeznaczonej do dzierżawy