INFORMACJA

Wójt Gminy Kaczory

 

 

 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia  16 listopada 2012r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone zarządzenie:

 

-         Nr 45/2012 w sprawie wykazu  lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców (Zelgniewo 62)

-         Nr 47/2012 w sprawie wykazu nieruchomości będących własnością Gminy przeznaczonych do dzierżawy