OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaczory


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 marca 2012r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone zarządzenie:

- Nr 7/2012 w sprawie wykazu lokali mieszkalnych stanowiących własność gminy przeznaczonych do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców