Zwrot akcyzy dla producentów rolnych


Urząd Gminy w Kaczorach informuje, że rolnicy którzy w tym roku chcą odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego w dwóch terminach, tj.

  • od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.

  • od 1sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r wraz z fakturami VAT potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego można pobierać w Urzędzie Gminy w Kaczorach.

Limit zwrotu podatku w 2012 roku wynosić będzie :

81,70 zł x ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach :


w przypadku złożenia pierwszego wniosku od 2 – 30 kwietnia 2012 r.

w przypadku złożenia drugiego wniosku od 1 – 31 października 2012 r.

(gotówką w kasie Urzędu Gminy albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku)


W 2012 roku stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej wynosi 0,95 zł na 1 litr oleju.


Jednocześnie przypominamy, że rozpoczął się nowy rok podatkowy.

Kalendarium podatnika

RODZAJ PODATKU

TERMINY PŁATNOŚCI

OSOBY FIZYCZNE

OSOBY PRAWNE

Podatek rolny

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Podatek leśny

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Do 15 każdego miesiąca

Podatek od nieruchomości

15 marca, 15 maja, 15 września, 15 listopada

Do 15 każdego miesiąca, a za styczeń do dnia 31 stycznia

Podatek od środków transportowych

15 luty, 15 września

15 luty, 15 września


Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
Ewa Góral