OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 6 grudnia 2011 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone następujące zarządzenia :

- Nr 59/2011 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

- Nr 60/2011 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.