WYKAZ ZABYTKÓW ARCHEOLOGICZNYCH UJĘTYCH

W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓWI. GMINNA KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO


1. KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 1

MORZEWO, ob. AZP 38-27/14

2. KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 2

RZADKOWO, ob. AZP 35-28/10

3. KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 3

ZELGNIEWO, ob. AZP 35-28/151

4. KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 4

KACZORY, ob. AZP 38-27/56

5. KARTA STANOWISKA ARCHEOLOGICZNEGO NR 5

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27, 37-28

 II. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH


1. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 1

ZELGNIEWO, ob. AZP 35-28/140,141,142, 143,144,145,146,147,148, 149, 150


2. GMINNA KARTA ZESPÓŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 2

ZELGNIEWO, ob. AZP 36-28/11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,

27, 28, 29, 30, 31


3. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 3

ZELGNIEWO, ob. AZP 36-28/1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10


4. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 4

1. BRODNA, ob. AZP 36-28/140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152,

153,154,155, 156,157, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 198, 199

2. ŚMIŁOWO, ob. AZP 36-28/ 186, 187, 188

3. ZELGNIEWO, ob. AZP 36-28/32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 200


5. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 5

1. BRODNA, ob. AZP 36-27/4, 5, 6, 7

  1. BRODNA, ob. AZP 36-28/165, 166, 167, 168, 169, 170

6. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 6

BRODNA, ob. AZP 36-28/158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 171, 172, 173, 174, 175


7. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 7

BRODNA, ob. AZP 36-27/1


8. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 8

BRODNA, ob. AZP 36-27/2


9. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 9

BRODNA, ob. AZP 36-27/3


10. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 10

BRODNA, ob. AZP 36-27/9


11. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 11

1. ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/6, 7, 8, 9, 10, 11

2. ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/48


12. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 12

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/2


13. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 13

ŚMIŁOWO, ob. AZP37-27/4


14. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 14

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/13, 14, 15, 16, 22


15. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 15

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/23, 24


16. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 16

JEZIORKI, ob. AZP 37-27/12


17. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 17

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/46, 49, 50


18. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 18

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/44


19. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 19

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/40, 41, 42, 43


20. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 20

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/45, 51


21. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 21

1. ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/5

2. ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-28/52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 67, 68


22. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 22

ŚMIŁOWO, ob. AZP 37-27/1


23. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 23

KACZORY, ob. AZP 37-27/17


24. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 24

KACZORY, ob. AZP 37-27/18


25. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 25

KACZORY, ob. AZP 38-27/57, 61


26. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 26

KACZORY, ob. AZP 38-27/107, 108


27. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 27

1. RÓWNOPOLE, ob. AZP 37-27/19, 20, 21

2. RÓWNOPOLE, ob. AZP 38-27/97


28. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 28

RÓWNOPOLE, ob. AZP 38-27/55, 96, 103, 104, 105, 106


29. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 29

1. KRZEWINA, ob. AZP 38-27/1

2. MORZEWO, ob. AZP 38-27/23, 24, 29, 37, 38, 39, 42, 89


30. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 31

1. MORZEWO, ob. AZP 38-27/20, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 40, 41, 43, 90

2. RZADKOWO, ob. AZP 38-27/13, 15, 18, 19, 44, 45, 46, 47, 48, 95


31. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 31

1. KRZEWINA, ob. AZP 38-27/30, 31, 32, 33, 34, 35

2. MORZEWO, ob. AZP 38-27/10


32. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 32

1.KRZEWINA, ob. AZP 38-27/83

2.MORZEWO, ob. AZP 38-27/2, 3, 4, 5, 6, 7, 85, 86, 87


33. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 33

MORZEWO, ob. AZP 38-27/8, 9, 11, 12, 88


34. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 34

MORZEWO, ob. AZP 38-27/60


35. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 35

MORZEWO, ob. AZP 38-27/99, 100, 101, 102


36. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 36

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/36, 79, 80, 81


37. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 37

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/77, 78


38. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 38

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/75, 76


39. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 39

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/49, 50, 51, 52, 58, 59, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73


40. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 40

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/53


41. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 41

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-27/98


42. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 42

DZIEMBOWO, ob. AZP 38-26/40, 41, 42


43. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 43

RZADKOWO, ob. AZP 38-28/3, 6, 36, 37, 54


44. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 44

RZADKOWO, ob. AZP 38-28/10, 11, 12, 13, 14, 15, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 87


45. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 45

1. RZADKOWO, ob. AZP 38-27/ 16, 17

2. RZADKOWO, ob. AZP 38-28/7, 30, 31, 32


46. GMINNA KARTA ZESPOŁU STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH NR 46

RZADKOWO, ob. AZP 38-28/8, 9, 18, 43, 44, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86