Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory

26 maja obchodziliśmy jedno z najbardziej miłych świąt, bo to przecież w tym dniu przypada święto wszystkich Mam, najwierniejszego przyjaciela jakiego posiada każdy z nas lub kiedyś posiadał. Wszystkie Mamy szczerze pragną szczęścia dla wszystkich swoich dzieci i wszystkie bardzo się starają jak tylko mogą aby po móc je osiągnąć. Dlatego wszystkim Mamom składam w imieniu wszystkich dzieci i swoim własnym (bo również i mi zależy na szczęściu naszych mieszkańców) serdeczne podziękowania za trud poniesiony i ponoszony nadal przy wychowywaniu swoich pociech, jak i wszelką pomoc czynioną dla dobra swoich dzieci. Niech Wasza miłość okazywana na co dzień swoim dzieciom rozlewa się na wszystkich naszych mieszkańców, tak by życzliwość i serdeczność królowała wśród nas. Życzę wam drogie Mamy zdrowia, szczęścia i pomyślności w życiu codziennym zarówno Wam i Waszym rodzinom.

1 czerwca natomiast obchodziliśmy Dzień Dziecka, gdzie każdy z nas starał się okazywać serdeczność i życzliwość naszym pociechom. Ja w imieniu własnym i wszystkich dorosłych, składam Wam kochane dzieci życzenia wszelkiej pomyślności, szczęścia i serdeczności płynących od nas dorosłych. Chcemy, aby Wasze dzieciństwo było wesołe i szczęśliwe, aby niczego Wam nie brakowało i dobrze Wam się żyło z nami - dorosłymi. Życzę również, abyście sobie poukładali jak najlepiej dorosłe życie, życzę aby szczęście Wam dopisywało na każdym kroku i abyście czuli, że w nas dorosłych macie przyjaciół na których możecie liczyć w każdej chwili.

Wszystkiego najlepszego drogie dzieci i młodzieży, również dobrych wyników w nauce w związku ze zbliżającym się zakończeniem roku szkolnego oraz udanych wakacji.

- Szanowni Państwo!-

Dzień 27 maja został ustanowiony Dniem Samorządu Terytorialnego, jako że w tym dniu odbyły się pierwsze wolne wybory w III Rzeczypospolitej w 1990r. W tym dniu wszystkie jednostki samorządowe dokonują podsumowania swoich dokonań w tym okresie. Jestem pewny, że nasi mieszkańcy potrafią docenić osiągnięcia naszej gminy w tym okresie, bo przecież wszelkie osiągnięcia naszej gminy są dziełem wszystkich naszych mieszkańców. Jednak warto przypomnieć niektóre najważniejsze nasze działania:

- rozwiązanie problemów szkół i przedszkoli to najbardziej prestiżowe nasze osiągnięcie, z którego najbardziej się cieszymy i które jest modelowe w skali naszego województwa jak również i kraju. Fakt, że zapewniamy miejsca w przedszkolach dzieciom w wieku 3-6 lat jest ewenementem w skali kraju, jak również fakt, że ~80% dzieci jest objętym wychowaniem przedszkolnym. W minionym okresie również zostały pobudowane lub rozbudowane szkoły podstawowe w Śmiłowie, Kaczorach i Dziembowie. Każda posiada salę gimnastyczną. Jak wyglądały przedtem wszyscy wiemy. Aż się nie chce wierzyć dzisiaj, że w takich warunkach można było się uczyć.

- należałoby przypomnieć, że jako jedna z pierwszych gmin w kraju zostaliśmy skanalizowani oraz w każdej miejscowości rozprowadzono gaz ziemny. Do tej pory chyba mało jest takich gmin w kraju.

- wcześniej przy pomocy komitetów stelefonizowaliśmy całą gminę.

- ważnym elementem naszej gminy są domy kultury oraz sale wiejskie z zapleczem kuchennym funkcjonujące w każdej miejscowości.

- pobudowaliśmy również 3 stadiony (Dziembowo, Śmiłowo, Kaczory) oraz boiska do gry w piłkę siatkową i koszykówki w każdej innej miejscowości.

- pobudowano drogę Kaczory – Piła oraz wiele innych dróg gminnych, niemal we wszystkich miejscowościach naszej gminy.

- zaopatrywano w sprzęt jednostki OSP na terenie gminy, mając na uwadze bezpieczeństwo naszych mieszkańców, m.in. zakupiono pojazdy strażackie lub zmodernizowano użytkowane dotychczas. Wszystkie te poczynania, jak również te o których nie wspomniałem, były możliwe do zrealizowania dzięki pracy oraz dobrej atmosferze panującej wśród naszych mieszkańców. Wszystko robiliśmy razem z mieszkańcami, dlatego możemy być wszyscy dumni z naszych osiągnięć. Dziękuję serdecznie Wszystkim, z którymi przyszło mi na przestrzeni 21 lat pracować i którzy przyczynili się do rozwoju naszej gminy. Dziękuję serdecznie pracownikom Urzędu Gminy, dyrektorom szkół i przedszkoli, radnym wszystkich kadencji, sołtysom i radom sołeckim, przewodniczącym kół gospodyń wiejskich z ich Zarządami, a przede wszystkim mieszkańcom naszej gminy, bo przecież jak wspomniałem, wszystko czyniliśmy razem. Jestem przekonany, że nasza gmina będzie rozwijała się w nie mniejszym tempie również w przyszłości, czego wszystkim życzę.Z najlepszymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
( wójt gminy)