OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaczory


podaje do publicznej wiadomości, że dnia 19 kwietnia 2011 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone następujące zarządzenia:


  • Nr 16/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy, położonej w Dziembówku przeznaczonej do sprzedaży

  • Nr 17/2011 w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będącej własnością Gminy, przeznaczonej do dzierżawy