Ogłoszenie o możliwości składania przez kluby sportowe wniosków o udzielenie dotacji

w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory
Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy o sporcie (Dz. U. z 2010 r., Nr 127, poz. 857 z późn. zm.) oraz uchwały Nr III/10/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory Wójt Gminy Kaczory informuje, że wnioski o przyznanie dotacji w 2011 roku można składać w terminie od dnia 14.02.2011 r. do dnia 28 lutego 2011 r. włącznie w Urzędzie Gminy Kaczory, pok. nr 6 (w godzinach pracy Urzędu, tj. poniedziałek-piątek od 7.15 do 15.15).

Wnioski należy złożyć w kopercie z dopiskiem „Wniosek o przyznanie dotacji na wsparcie projektu w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory” opatrzonej pieczątką nagłówkową klubu, wg wzoru określonego w załączniku nr 1.
Zał. nr 1 – Wniosek o przyznanie dotacji

Zał. nr 2 – Sprawozdanie

Zał. nr 3 – Uchwała Nr III/10/2010 Rady Gminy Kaczory z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Kaczory.