Szanowni Państwo, mieszkańcy naszej gminy Kaczory,

 

            Dziękuję wszystkim, którzy w niedzielę 21 listopada poszli do lokali wyborczych, aby oddać swoje głosy na swoich wybrańców do Rady Gminy, Rady Powiatu, Sejmiku Wojewódzkiego oraz na wójta gminy. Frekwencja, jaką odnotowaliśmy w tych wyborach (61, 37%) jest znowu jedną z najwyższych w województwie wielkopolskim oraz w kraju.  Świadczy to o tym, że nie jesteśmy obojętni na to co się dzieje wokół nas. Szczególnie serdecznie dziękuję tym wszystkim, którzy zagłosowali na mnie oraz na osoby z listy Komitetu Wyborczego Wyborców Stabilna Gmina B. Wolskiego. Poparcie jakie uzyskaliśmy, przyjmujemy jako bardzo wielki kredyt zaufania, którego postaramy się nie zawieść. Będziemy się strać o coraz lepsze warunki życia dla wszystkich mieszkańców, niezależnie od tego jak glosowali. Jeszcze raz serdecznie dziękuję za zaufanie i liczę na dobrą współpracę ze wszystkimi mieszkańcami naszej gminy.

 

            Szanowni Państwo,

 

            2 grudnia odbyły się dwie sesje nowej Rady Gminy Kaczory. Na pierwszej nastąpiło ukonstytuowanie się Rady, a na drugiej złożyłem osobiście ślubowanie. Mimo, że nie czyniłem tego pierwszy raz, było to dla mnie wielkie przeżycie, ponieważ ślubowałem, że będę służył dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców naszej gminy, co jest bardzo zobowiązujące. Jestem przekonany, że moja współpraca z obecną Radą Gminy Kaczory, sołtysami, radami sołeckimi będzie tak samo owocna i zgodna jak  w poprzedniej kadencji. Wszystkim nam zależy przecież, by naszym mieszkańcom żyło się  coraz lepiej.. Nie powinniśmy zadowalać się tym, że nasza gmina osiągnęła wysoki pułap rozwoju. Powinniśmy  nadal pracować, by osiągnąć więcej.  Komitet, z którego startowałem przyjął pewne zobowiązania wobec naszego społeczeństwa. Teraz przyszedł czas na realizację tego co przyrzekliśmy naszym mieszkańcom. Myślę, że pozostali radni przyłączą się do nas i będą z nami wspólnie realizować założenia programu. Pozwolę sobie pokrótce przypomnieć zadania, które zawarliśmy w programie. W obecnej kadencji zamierzamy realizować kolejne inwestycje oraz troszczyć się o dalszą integrację naszego społeczeństwa.  Bardzo zależy nam byśmy wszyscy tworzyli  monolit, jedną wielką rodzinę. Uważam, że po części już nam się to udało osiągnąć w poprzedniej kadencji. Efekty można było zauważyć choćby podczas minionych wyborów, które przebiegły bardzo spokojnie i bez konfliktów. Chcę podziękować wszystkim komitetom, za to, że nie doprowadziły do poróżnień między mieszkańcami. Ważną działką, którą się zajmiemy będzie oświata i sport. Będziemy nadal troszczyć się o nasze przedszkola, by wszystkie nasze dzieci mogły uczęszczać do tych palcówek. Nadal będziemy inwestować w szkoły i wykształcenie naszej młodzieży oraz tworzyć dobre warunki do rozwoju sportu we wszystkich miejscowościach, poprzez wspieranie działalności klubów sportowych, doskonalenie bazy sportowej we wszystkich miejscowościach. Ważna będzie również dla nas kultura. Choć uważamy, że Gminny Ośrodek Kultury działa bardzo dobrze, chcielibyśmy poszerzyć możliwości udziału dzieci i młodzieży w kołach zainteresowań, zespołach muzycznych, działających przy szkołach i Gminnym Ośrodku Kultury w Kaczorach. Nosimy się z zamiarem opracowania dokumentacji na rozbudowę bądź budowę Gminnego Ośrodka Kultury. W dalszym ciągu będziemy dbać o profilaktykę zdrowotną. Na wzór lat ubiegłych będą przez nas systematycznie organizowane badania profilaktyczne. W programie założyliśmy również budowę „Orlika” przy zespole szkół w Kaczorach. Inwestycją priorytetową będzie jednak budowa krytej pływalni przy Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kaczorach. Obecnie już realizujemy tą inwestycję. W ubiegłym tygodniu w poniedziałek podpisaliśmy akt notarialny w sprawie zamiany gruntów pod budowę  basenu. Będziemy nadal kontynuować budowę oraz modernizację dróg i chodników w pozostałych miejscowościach. Przy tej okazji planujemy uzupełnić punkty świetlne w miejscowościach naszej gminy. Myślę, że z czasem wszystkie miejscowości będą wyglądały tak ładnie jak dziś wygląda np. Dziembówko. W programie działania na bieżącą kadencję  założyliśmy sobie także  budowę Wiejskiego Domu Kultury w Jeziorkach. Obecnie przygotowujemy plan zagospodarowania przestrzennego, zamierzamy wkrótce podpisać akt notarialny, dotyczący zamiany gruntów pod budowę. W dalszym ciągu zamierzamy doposażyć jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych w nowoczesny sprzęt, celem zapewnienia bezpieczeństwa naszym mieszkańcom oraz wspierać działalność rad sołeckich i innych organizacji społecznych.