Szanowni mieszkańcy gminy Kaczory !


          Dobiegają końca prace jakie są wykonywane na zaplanowanych na ten rok inwestycjach, przede wszystkim drogowych. Zakończono prace przy budowie drogi w Prawomyślu (dalsza realizacja usługi w przyszłym roku), w Dziembowie do przedszkola, w Dziembówku w kierunku łąk, w Zelgniewie w kierunku pól, w Śmiłowie na ul. Brzozowej, w Morzewie ułożono chodnik na ulicy tzw. Hajzdry, w Kaczorach położono chodnik przy Urzędzie Gminy Kaczory, wyłożono płytkami plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz wybudowano deptak na Osiedlu Pilskim. W realizacji jest dokumentacja na budowę ulicy na „Przylesiu”. Zostanie jeszcze pobudowana droga przy blokach w Rzadkowie oraz część chodnika w Krzewinie górnej. Wspólnie z powiatem będzie realizowana budowa chodnika przy kościele w Rzadkowie oraz część chodnika przy drodze powiatowej w Morzewie (od posesji pana Odora w kierunku domu kultury). Podpisane zostało porozumienie z powiatem pilskim na wspólną realizację niektórych inwestycji drogowych w 2011 roku na drogach powiatowych. W przyszłym roku na terenie naszej gminy będzie realizowana najważniejsza inwestycja powiatowa tj. budowa drogi powiatowej, biegnącej przez miejscowości: Byszewice, Rzadkowo, Kaczory, Dziembowo, Dziembówko i dalej przez Byszki do Ujścia. Porozumienie z powiatem polega na realizacji chodników w poszczególnych miejscowościach. W Byszewicach – chodnik wykona powiat, w Rzadkowie – po prawej stronie drogi (jadąc od Miasteczka Krajeńskiego) chodnik wykona powiat, lewą stronę będzie realizowała gmina, w Kaczorach chodnik wzdłuż ulicy Górnej i Chodzieskiej (prawa strona) – wykona powiat, w Dziembowie – po prawej stronie drogi (jadąc od Kaczor) chodnik również wykona powiat, zaś lewą stronę – gmina, przy drodze Dziembowo – Dziembówko chodnik będzie realizowany wspólnie przez powiat i gminę. Jak Państwo zauważyliście główne inwestycje będą realizowane właśnie przy tej drodze powiatowej. Ponadto w przyszłym roku przewidujemy realizację dróg i chodników w Śmiłowie, Zelgniewie, Jeziorkach i Brodnej. Poza inwestycjami drogowymi trwa realizacja remontów domów kultury w poszczególnych miejscowościach. Po przeprowadzonych remontach w Brodnej, Zelgniewie, Rzadkowie, Równopolu, Morzewie, Śmiłowie, Dziembowie i Dziembówku trwa remont w Prawomyślu (dokończenie w przyszłym roku) oraz trwają przygotowania do zamiany gruntów z państwem Anną i Henrykiem Stokłosami w Jeziorkach pod budowę domu kultury i boiska w tej miejscowości.

            Chcę również poinformować Państwa, iż dobiega końca załatwianie formalności, związanych z zamianą gruntów z Nadleśnictwem Kaczory, celem przyjęcia gruntu pod budowę pływalni (teren przy skrzyżowaniu ulicy Chodzieskiej z Dziembowską). Wkrótce zostanie podpisany akt notarialny, co umożliwi w 2011 r. opracowanie dokumentacji i przystąpienie do realizacji.


Pozdrawiam serdecznie wszystkich mieszkańców
Brunon Wolski
/wójt gminy Kaczory/