Wspólne dzieło dla dobra gminy


Jest mi bardzo miło, że mieszkańcy głosując na mnie 4 lata temu okazali mi swoje zaufanie i myślę, że tego zaufania nie zawiodłam. Reprezentując interesy mieszkańców wspólnie z panem wójtem, Radą Gminy Kaczory i sołtysami dbałam o wspólne dobro. Trudno jest mi ocenić samą siebie i swoją pracę – zostawię to innym. Te cztery lata mojej pracy w Radzie Gminy Kaczory dały mi wiele cennych doświadczeń. Wszystkie inwestycje w poprzednich latach, jak również teraz omawiane i zaakceptowane na sesjach, a później systematycznie realizowane, dotyczyły całej gminy. Żadna wieś nie została pominięta. Odnawiane nawierzchnie, nowe chodniki, oświetlenia dróg, remonty Wiejskich Domów Kultury, nowe boiska to efekt wspólnego działania, zrozumienia i dobrej pracy wszystkich mieszkańców.

Stanowimy wszyscy jedną wielką rodzinę o nazwie gmina Kaczory i nie musimy się wstydzić, że tutaj mieszkamy. Wszystkie integracyjne imprezy organizowane dla mieszkańców, nowe wyzwania inwestycyjne pokazują jak wielka jest siła zespołu, wzajemne zrozumienie, współdziałanie, jak miło jest rywalizować i osiągać sukcesy. A naszym wspólnym sukcesem jest nowoczesna i gospodarna gmina, przyjazna dla wszystkich mieszkańców i gości. Na zakończenie mojej kadencji pragnę podziękować wszystkim za życzliwość i współpracę.Małgorzata Śliwińska
/Radna Rady Gminy Kaczory/