Sukces gminy- sukcesem mieszkańców


           W 1992 r. w wyniku wyborów samorządowych zostałem radnym Gminy Kaczory. Jako człowiek Zarządu zetknąłem się ze sprawami samorządowymi w nowej rzeczywistości transformacji ustrojowej. Dziś z pewnej perspektywy czasowej mogę powiedzieć, ze dzięki dużej aktywności gospodarczej jak i społecznej naszych mieszkańców, problemy te mogliśmy rozwiązać z korzyścią dla całej gminy. Chciałbym zwrócić uwagę na fakt, że w okresie powszechnego urynkowienia, gdzie 60% gmin wiejskich zlikwidowała wszystkie przedszkola, w gminie Kaczory funkcjonują one do dnia dzisiejszego. Dzięki lokalnym zakładom pracy problem bezrobocia nie był aż tak dotkliwy. Poprzez budowę szkół, hal sportowych, jak również innych inwestycji gmina stała się nowoczesną, piękną – myślę, że mieszkańcom żyje się w niej dobrze. Te osiągnięcia były możliwe, jak już wspomniałem dzięki szeroko rozumianej aktywności gospodarczej i społecznej naszych mieszańców oraz dobrej współpracy całej rady, wójta i sołtysów. Mając dobre kontakty z mieszkańcami, sołtysami czuję się mieszkańcem całej gminy. Jestem dumny, ze mogłem być dzięki woli mieszkańców radnym gminy, reprezentować ich interesy oraz troszczyć się o dobro wspólne.Henryk Kalka
/Przewodniczący Komisji Rewizyjnej/