effata... zapamiętajcie dobrze effata.... otwórzcie wasze serca i umysły na dobro i miłość....

 

 

Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych EFFATA, zaprasza WSZYSTKICH CHĘTNYCH, szczególnie organizacje społeczne, grupy nieformalne do projektu szkoleniowego pt.: Razem do samodzielności.

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przyznało nam dotację z konkursu Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2010. Projekt nr 639.

 

 

 

Projekt PO FIO 2010. Działanie realizowane z Priorytet II. Sprawne organizacje pozarządowe w dobrym państwie. Rozwój potencjału organizacji pozarządowych – działania nakierowane na wyrównywanie szans organizacji słabo rozwiniętych infrastrukturalnie poprzez pomoc w formie szkoleniowej, informacyjnej, konsultacyjnej i doradczej.

 

Partnerami projektu są: Stowarzyszenie "Porozumienie Samorządowe" i Stowarzyszenie Ekologiczne Przyjaciół Ziemi Nadnoteckiej.

 

Celem głównym projektu jest zwiększenie potencjału organizacji pozarządowych funkcjonujących na terenie powiatu pilskiego w okresie 5 miesięcy trwania projektu poprzez organizację szkoleń oraz pomoc w znalezieniu wolontariuszy.

W odpowiedzi na zapotrzebowanie organizacji pozarządowych, pragniemy stworzyć podstawy ku podjęciu aktywności poprzez organizację szkoleń oraz treningów umiejętności, by te w przyszłości mogły podejmować inicjatywy na rzecz społeczności lokalnej z wykorzystaniem jak największej liczby wolontariuszy.

 

Wstępny harmonogram szkoleń:

18-19.IX, Czym jest NGO, 16h, początek godz. 9.oo.

24.IX, Czym jest wolontariat, 8h, początek godz. 9.oo.

25.IX, Strategia mobilizowania społeczności lokalnych, 8h, początek godz. 9.oo.

26.IX, Szkolenie z autoprezentacji, 8h, początek godz. 9.oo.

1-2.X, Tworzenie projektów i zarządzanie projektem, 16h, początek godz. 9.oo.

3.X, Rozpoznawanie potrzeb środowiska lokalnego, 8h, początek godz. 9.oo.

8. X, Budowanie zespołu, 8h, początek godz. 9.oo.

9.X, Kierowanie zespołem, 8h, początek godz. 9.oo.

10.X, Szkolenie z komunikacji społecznej, 8h, początek godz. 9.oo.

16-17.X, Negocjacje i mediacje, 16h, początek godz. 9.oo.

30.X, Szkolenie motywacyjne, 12h, początek godz. 9.oo.

 

Miejsce szkoleń: Piła, ul. 11 listopada 40, sala szkoleniowa NSZZ Solidarność.

http://maps.google.com/maps?hl=pl&q=Pi%C5%82a,+ul.+11+listopada+40&ie=UTF8&hq=&hnear=11+Listopada+40,+Pi%C5%82a,+Pilski,+Wielkopolskie,+Polska&ei=15JSTIK0N4yoOM-hsJ4O&ved=0CBYQ8gEwAA&z=16

 

 

Celem projektu jest więc podjęcie działań nakierowanych na zwiększenie potencjału Organizacji Pozarządowych, a także wsparcie liderów tych organizacji poprzez uruchomienie systemu szkoleń oraz treningów umiejętności.

 

 

Więcej informacji, Artur Łazowy, Tel. 601970679, www.effata.org.pl