OGŁOSZENIE

 

Wójt Gminy Kaczory

 

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 30 kwietnia 2010 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone Zarządzenie  Wójta Gminy Kaczory: Nr 218/2010  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości gruntowej przeznaczonej do dzierżawy na okres do 3 lat w trybie bezprzetargowym