Szanowni Państwo !

 

Najważniejszym wydarzeniem na terenie naszej gminy w ostatnim czasie były odbyte w dniu 23 sierpnia dożynki gminne. Najważniejszym wydarzeniem, dlatego bo  rolnicy ze swoimi rodzinami stanowią  najliczniejszą grupę społeczną, zamieszkującą  gminę Kaczory, a przecież wszyscy mieszkańcy są w jakiś sposób powiązani z rolnikami. Stąd z tego „ święta rolników” zrobiło się wielkie święto wszystkich mieszkańców naszej gminy. Tym razem dożynki odbyły się w Śmiłowie i jak każde poprzednie wypadły bardzo dobrze, co jest zasługą przede wszystkim rolników ze Śmiłowa, wszystkich mieszkańców tej miejscowości, jak również wszystkich rolników i mieszkańców gminy. Chcę podkreślić wielką ofiarność ze strony tych wszystkich, których wymieniłem przy bezpośrednich pracach przygotowawczych i samym udziale w uroczystościach dożynkowych. Organizacja i przebieg uroczystości dożynkowej świadczy wybitnie o tym, że mieszkańcy naszej gminy stanowią zgraną, skonsolidowaną społeczność, okazującą życzliwość i serdeczność wzajemną, a w tym dniu szczególnie tym, którzy najbardziej na to zasłużyli – rolnikom i wszystkim, którzy z nimi współpracują. W tym miejscu, drodzy rolnicy, pracujący obecnie na roli i pracujący kiedyś oraz waszym rodzinom, składam jeszcze raz w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców gminy serdeczne wyrazy podziękowania i szacunku za wasz trud oraz ogrom pracy jaki wnosicie w utrzymanie swoich gospodarstw i uzyskanie jak największych plonów. Życzę Wam, aby ten Wasz wysiłek nie szedł na marne, żeby wszystkie efekty Waszej pracy wystarczyły na dostatnie  życie Wasze i Waszych Rodzin. Życzę Wam również dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności. Dziękuje serdecznie za zaangażowanie w organizację dożynek sołtysowi wsi Śmiłowo, radzie sołeckiej, paniom  z Koła Gospodyń Wiejskich, dziękuję delegacjom rolników, którzy przyszli z wieńcami, reprezentując poszczególne miejscowości. Dziękuję wszystkim, którzy tak licznie przybyli w tym dniu na stadion w Śmiłowie, za stworzenie bardzo przyjemnej  atmosfery ku uciesze wszystkich tam przebywających. Słowa uznania kieruję do księdza  Jerzego Ptacha, proboszcza parafii Śmiłowo za odprawienie mszy świętej w intencji naszych rolników oraz wygłoszenie kazania, ukazującego trud pracy rolnika. Dziękuję serdecznie państwu Annie i Henrykowi Stokłosom za okazaną pomoc przy organizacji uroczystości oraz za sponsoring. Obecność pana Henryka na uroczystości dożynkowej ucieszyła nas wszystkich, zwłaszcza rolników, z którymi współpracuje od początku  działalności swojej firmy, biorąc pod uwagę fakt, że firma państwa Stokłosów stanowi największe gospodarstwo rolne w naszej gminie oraz największy  zakład  produkcyjny w regionie o strategicznym znaczeniu dla gminy i regionu. Życzę w imieniu własnym i wszystkich mieszkańców naszej gminy państwu Annie i Henrykowi Stokłosom,  ich rodzinie i wszystkim pracownikom, zatrudnionym w ich zakładach zdrowia, wszelkiej pomyślności i zadowolenia z osiągniętych efektów Waszej działalności. Wszystkiego najlepszego z okazji święta naszych rolników życzę wszystkim mieszkańcom naszej gminy.

            1 września rozpoczął się nowy rok szkolny, w związku z tym życzę Wam kochane dzieci i młodzież zadowolenia ze szkół, w których pobieracie naukę. Życzę Wam, abyście tam napotkali przyjazne dusze i na każdym kroku odczuwali życzliwość od osób, z którymi się spotykacie (nauczyciele i pracownicy obsługi). Życzę Wam aby nauka, którą zdobywacie była przekazywana w ciekawy sposób, żebyście chętnie się uczyli i zdobywali jak najlepsze wyniki w nauce w postaci  ocen, ku uciesze Waszych rodziców i nauczycieli. Życzę również przyjemnej pracy nauczycielom, aby ta trudna praca jaką wykonujecie, dawała Wam poczucie spełnienia i zadowolenia oraz zapewniała godne życie, a uczniowie Was kochali. Życzę wszystkiego najlepszego  pracownikom oświaty, aby ten rok szkolny 2009/2010 przysłużył  jak najlepiej w relacjach  uczeń – nauczyciel – pracownik – rodzic.

 

 

Z serdecznymi pozdrowieniami

Brunon Wolski

(wójt gminy)