OGŁOSZENIEWójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości, że dnia 29 maja 2009 r. na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone Zarządzenie Wójta Gminy Kaczory - Nr 149/2009 w sprawie oddania w najem części nieruchomości, położonej w Kaczorach ( pod budowę bazowej stacji telefonii komórkowej )