Szanowni Państwo – mieszkańcy gminy Kaczory


Pozdrawiam serdecznie Wszystkich Państwa z nowym rokiem, jako że po raz pierwszy w tym roku zwracam się do mieszkańców naszej gminy na łamach „Naszej Gazety Kaczory” wciąż jeszcze jestem pod wrażeniem spotkań opłatkowych organizowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich, Rady Sołeckie, szkoły bądź przedszkola prawie we wszystkich miejscowościach naszej gminy. Atmosfera jaka panowała na tych spotkaniach świadczy o wielkiej serdeczności i życzliwości naszych mieszkańców w stosunku do siebie nawzajem, chciałoby się aby te chwile trwały przez cały rok i życzenia składane spełniały się w 100 % wszystkim mieszkańcom, a życzliwość promieniowała na cały 2009 rok, a wtedy wszyscy będziemy szczęśliwi i radośni. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład przy organizowaniu tych spotkań, dziękuję dzieciom, które wystawiły piękne jasełka, nauczycielom, którzy pracowali razem z dziećmi i paniom z zespołu „Sonata”. Uważam, że te spotkania pełnią bardzo ważną rolę integracyjną naszej społeczności.

Przypominam wszystkim właścicielom posesji, że do ich obowiązku należy utrzymanie chodników, bądź ulicy (jeśli nie ma chodnika) w celu zapobieżenia przed wystąpieniem wypadku spowodowanego śliską nawierzchnią. Zima co prawda odpuściła, ale może pojawić się z powrotem, biorąc pod uwagę jakość chodników, bądź ulic przed poszczególnymi posesjami czuję się zobowiązany powiadomić o tym Państwa. W tym miejscu chcę podziękować panu Henrykowi Kalce za posypywanie dróg gminnych w celu zapobieżenia ślizgawicy.

Gratuluję również panu Henrykowi Kalce „Lidera sukcesu” wyróżnienia przyznawanego przez Zarząd Powiatu na wniosek wójta. Działalność jaką prowadzi pan Henryk Kalka na terenie naszej gminy dobrze służy naszej społeczności. Serdecznie gratuluję panu Henrykowi oraz jego pracownikom za solidność i jakość wykonywanych prac, również w przeszłości, na inwestycjach gminnych. Chcę przypomnieć, że w poprzednich latach statuetkę „Lidera sukcesu” zdobywali:

Stanisław Cierzniak – prezes Fabryki Papieru „Kaczory”,

Waldemar Woźniak – właściciel Zakładu Produkcyjno-Handlowego „WOKAVIT”,

Tadeusz Stępniewski – właściciel Zakładu Produkcyjno-Handlowego,

Dariusz Chodanienok – właściciel Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego „DARPOL”.

Wszystkim z okazji wręczenia następnego wyróżnienia serdecznie gratuluję i składam życzenia Państwu oraz Waszym pracownikom samych sukcesów w pracy zawodowej, a przede wszystkim zdrowia i pomyślności w życiu osobistym Państwa i Waszych rodzin.

Z wyrazami szacunku
Brunon Wolski
(wójt gminy)