OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaczory

 

Podaje do publicznej wiadomości, że dnia 4 marca 2009 r.  na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostało wywieszone zarządzenie Wójta Gminy Kaczory - Nr 127/2009  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na okres 3 lat w trybie bezprzetargowym.