OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Kaczory

podaje do publicznej wiadomości, że dnia 11 grudnia 2008 r.  na tablicy informacyjnej znajdującej się w siedzibie Urzędu Gminy w Kaczorach przy ul. Dworcowej 22 zostały wywieszone zarządzenia Wójta Gminy Kaczory                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Nr 109/2008  w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości będących własnością gminy przeznaczonych do dzierżawy

- Nr 110/2008 w sprawie ogłoszenia wykazu lokalu mieszkalnego będącego własnością gminy przeznaczonego do sprzedaży na rzecz najemcy