OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 14 września 2007 r.


           

            Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 12 kwietnia 2001 r. – Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 46, poz. 499 z późn. zm.) oraz uchwały Nr 34/98 Zarządu Gminy Kaczory z dnia 7 września 1998 r. w sprawie utworzenia na terenie Gminy Kaczory obwodów głosowania podaje się do wiadomości publicznej informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

 

 

NUMER

OBWODU

GŁOSOWANIA

 

GRANICE OBWODU GŁOSOWANIA

 

 

SIEDZIBA OBWODOWEJ

KOMISJI WYBORCZEJ

 

 

1

 

Brodna, Jeziorki, Śmiłowo, Zelgniewo

Wiejski Dom Kultury

Śmiłowo

ul. Osiedle Sportowe 1

 

 

2


Kaczory

Gminny Ośrodek Kultury

Kaczory ul. Pilska 1a

 

3

 

Dziembowo, Dziembówko

 

Wiejski Dom Kultury

Dziembowo 33

 

 

4

 

Byszewice, Prawomyśl, Równopole,

Rzadkowo

 

Wiejski Dom Kultury

Rzadkowo 17

 

 

5

 

 Krzewina, Morzewo

 

Wiejski Dom Kultury

Morzewo 152

 

 

UWAGA:

Lokale dostosowane do potrzeb wyborców niepełnosprawnych.

Lokale wyborcze otwarte będą

w dniu 21 października 2007 r.
od godziny 600 do godziny  20:00.


Wójt Gminy Kaczory
/-/mgr Brunon Wolski