Informacja

dotycząca podmiotów posiadających zezwolenia na odbiór

nieczystości stałych i ciekłych terenie gminy Kaczory


Urząd Gminy Kaczory informuje , że :

Zezwolenia na odbiór nieczystości stałych posiada.

1. ALTVATER Spółka z o,o Piła ul. Łączna 4 a 64-920 Piła

2.
Zakład Oczyszczania Miasta „ŁAD” Władysław Pigan ul. Młyńska 3^4-800 Chodzież.


Zezwolenia na odbiór nieczystości ciekłych :

1..TIP-TOP Przewoźne Systemy Sanitarne Wynajm Serwis , Usługi  Asenizacyjne Marek Tabała ul. Rodło 20 , 64-920 Piła.

2.
Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe TRANSPORT Piotr Skrodzki Szwecja ul. Kościelna 78.