Drodzy Mieszkańcy Gminy Kaczory !


Na pewno wszystkich interesuje jakie inwestycje są realizowane na terenie gminy w chwili obecnej i jakie będą realizowane w najbliższym czasie. Tak jak już od dawna zapowiadałem do najważniejszych inwestycji jakie będziemy realizować w najbliższych latach to są inwestycje drogowe w chwili obecnej dobiegają końca prace przy jednym z kolejnych etapów budowy dróg i chodników w Dziembówku, został ogłoszony przetarg na dokończenie budowy chodnika przy ul. Kaczorskiej w Śmiłowie oraz kontynuację budowy chodnika w Równopolu –rozstrzygnięcie przetargu nastąpi 10 lipca. W trakcie opracowywania jest dokumentacja na budowę zejścia (schodów) z ulicy Śmiłowskiej na ulicę Leśną w Kaczorach wraz z drogą przy ul .Leśnej oraz budową dróg wewnątrz osiedla „Kasiary” w Dziembowie, zadania te będą realizowane jeszcze w tym roku. Ponadto wspólnie z Agencją Nieruchomości Rolnych chcemy odbudować drogi przy osiedlach w Śmiłowie i Zelgniewie realizację tego zadania uzależniam od wysokości udziału środków finansowych z Agencji. W Morzewie najprawdopodobniej będzie budowana droga przy WDK, a o ile pozyskamy środki z zewnątrz to również k/szkoły. Ponadto trwają prace lub będą realizowane w WDK w niektórych miejscowościach (Równopole, Rzadkowo, Krzewina, Pramowyśl,Śmiłowo).

Ponadto informuję że :

- na naradzie sołtysów podjęliśmy decyzje o terminie i miejscu najważniejszych tegorocznych uroczystości gminnych:

  • gala jeździecka –22 lipca w Dziembówku

  • turniej wsi gminy Kaczory –29 lipca w Kaczorach

  • dożynki gminne 2007-26 sierpnia w Morzewie

- 28 przeprowadzono konkurs na dyrektora Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum Publicznego w Kaczorach . Komisja, której przewodniczyła pani Zdzisława Kępczyńska-dyrektor Gminnego Zespołu Ekonomiczno –Administracyjnego Szkół i Przedszkoli , na dyrektora Szkoły Podstawowej w Dziembowie wybrała panią Elżbietę Kozak a na dyrektora Gimnazjum Publicznego w Kaczorach panią Grażynę Miler. Serdecznie obu Paniom gratuluję uznania w oczach komisji i liczę na dalszą współpracę dla dobra naszej oświaty.

     
W związku z rozpoczęciem wakacji wszystkim naszym dzieciom i młodzieży poczynając od maluszków z przedszkola , dzieci ze szkół podstawowych i młodzieży z gimnazjum i szkół średnich oraz naszym studentom życzę miłego, przyjemnego i dobrego wypoczynku, który tak bardzo wszystkim się przyda w przyszłym roku szkolnym. Udanych wakacji życzę również nauczycielom i pracownikom oświaty we wszystkich placówkach dziękując jednocześnie za pracę w roku 2006/2007. Szczególnie serdeczne podziękowania za pracę w szkole kieruję do tych nauczycieli którzy przeszli na emeryturę pani Grażynie Woźniak –dyrektor Szkoły Podstawowej w Dziembowie, pani Janinie Kurasik za Szkoły Podstawowej w Morzewie oraz Wiesławie Szymczak z Kaczor, życzę Paniom wiele zdrowia oraz przyjemnego przebywania na emeryturze.
     
Ponieważ większość naszych mieszkańców będzie wypoczywała w najbliższym czasie na urlopach dlatego wszystkim życzę przyjemnego wypoczynku przede wszystkim zdrowego.


Z wyrazami szacunku
Brunon Wolski
(wójt gminy)