Szanowni Państwo –Mieszkańcy naszej Gminy!


     27 maja obchodzony jest w całym kraju jako Dzień Samorządu Terytorialnego ustanowiony w rocznicę pierwszych wyborów samorządowych.
     
Samorząd Terytorialny Mieszkańców tworzymy wszyscy zamieszkali na terenie naszej gminy, jednak niektórzy szczególnie angażują się społecznie bądź zawodowo aby naszej społeczności gminnej żyło się coraz lepiej i dlatego składam wszystkich serdeczne podziękowania za wkład pracy wniesiony w rozwój naszego wspólnego dzieła jakim jest gmina. Szczególnie serdecznie dziękuję radnym Rady Gminy z jej przewodniczącym panem Stefanem Kowalem, sołtysami i radom sołeckim, pracownikom Urzędu Gminy oraz wszystkich jednostek i zakładów budżetowych, dyrektorom przedszkoli i szkół paniom zaangażowanym w pracach kół gospodyń wiejskich, strażakom, sportowcom, dzieciom szkół i przedszkoli i wszystkim mieszkańcom ,którzy dbają o rozwój a także tworzą dobry wizerunek naszej gminy na zewnątrz. Dziękuję również pracownikom Kultury, którzy obchodzą swoje święto 29 maja a więc pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Gminnej, która w tym roku obchodzi jubileusz 60 –lecia działalności na terenie naszej gminy. Oprócz podziękowań składam serdeczne życzenia wszystkim pracownikom, działaczom zadowolenia i pełnej satysfakcji z wykonywanej pracy na rzecz naszego środowiska oraz zdrowia i wszelkiej pomyślności w życiu codziennym , życzę tego wszystkim mieszkańcom naszej gminy.


Z serdecznymi pozdrowieniami
Brunon Wolski
(wójt gminy)