Zamknij okno Drukuj dokument

 

 

Kaczory, dnia 26 września 2019 r.

 

INFORMACJA  WÓJTA  GMINY  KACZORY
 

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), Wójt Gminy Kaczory podaje do publicznej wiadomości informację

 

Niniejsza informacja zostaje podana do publicznej wiadomości w dniu 26.09.2019 r. poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy Kaczory i sołectwa Krzewina, na okres 14 dni.

 

Metadane

Źródło informacji:Przemysław Fintz
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Przemysław Fintz
Data wprowadzenia:2019-09-26 12:33:20
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2019-09-26 12:35:28
Ostatnia zmiana:2019-09-26 12:35:45
Ilość wyświetleń:537