Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 11.10.2019 r.

GP.6733.8.2019

 

 

OBWIESZCZENIE  WÓJTA  GMINY  KACZORY

 

 

Na podstawie art. 50 ust. 1 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.) oraz art. 10 § 1 i art. 61 § 4, w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

 

ZAWIADAMIA

 

o wszczęciu, na wniosek ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań działającej przez pełnomocnika Pana Łukasza Szydłowskiego Energolinia sp. z o.o. ul. Kramarska 26, 61-765 Poznań, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV oraz nn-0,4 kV, na działkach o numerach ewidencyjnych 443, 20/15, 424/2, 20/13, 134, 144/3, 144/6, 224, 178, 20/6, 20/8, 20/9, 128, 151/2, 144/8, 242, 250, 251, 247, 248, 452, 249, 286, 262, 264, 265, 260/3, 260/2, 94, 108, 461, 287, 288, 290, 294, 297/4, 297/5, 296, 386/2, 397, 403/3, 377/1, 378/7, 404 – obręb Zelgniewo i 8084/1, 277, 222, 278, 223/1, 220, 244, 251, 232, 252, 233, 255, 258, 221, 200/1, 173, 171, 78, 91, 162, 164, 165/1, 161, 102, 130, 113, 151 – obręb Brodna.

Zgodnie z przepisem art. 53 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz postanowieniach i decyzji kończącej postępowanie strony zawiadamia się w drodze obwieszczenia, a także w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Inwestora oraz właścicieli i użytkowników wieczystych nieruchomości, na których będą lokalizowane inwestycje celu publicznego, zawiadamia się na piśmie.

W oparciu o przepis art. 73 § 1 Kpa strona ma prawo wglądu w akta sprawy, sporządzania z nich notatek, kopii lub odpisów. Stosownie do treści przepisu art. 10 § 1 organ administracji publicznej obowiązany jest zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym informuje się, że z materiałem zgromadzonym w powyższej sprawie strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, tj. 715-1515, w trakcie trwania postępowania. Uwagi i wnioski dotyczące przedmiotowego postępowania można wnosić  w terminie 7 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.

Projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w przedmiotowej sprawie zostanie przedłożony, celem uzgodnienia, do właściwych organów wymienionych w art. 53 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wydanie decyzji w przedmiotowej sprawie nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 11.10.2019 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie i Sołectwa w Brodnej, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2019-10-11 12:55:12
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2019-10-11 12:56:54
Ostatnia zmiana:2019-10-11 12:57:02
Ilość wyświetleń:710

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij