Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 26.07.2018 r.

GP.6220.2.2017

 

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z późn. zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405, z późn. zm.), w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile z dnia 7 maja 2018 r. uchylającą decyzję Wójta Gminy Kaczory znak GP.6220.2.2017 z dnia 21 marca 2017 r. oraz wnioskiem SDN Sp. z o.o. (w chwili złożenia wniosku Sady Dolina Noteci Sp. z o.o.), Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 157/13, 157/31 (przed podziałem działka nr 157/15), 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/33 (przed podziałem działka nr 157/22, następnie działka nr 157/28), obręb Jeziorki, gmina Kaczory zawiadamiam strony postępowania iż w dniu 25.07.2018 r. Wójt Gminy Kaczory ponownie wystąpił do Państwowego Inspektora Sanitarnego w Pile o wydanie opinii dla ww. przedsięwzięcia.

Ponadto, na podstawie art. 36 § 1 Kpa, zawiadamia się, iż przedłuża się termin załatwienia sprawy dotyczącej wydania przedmiotowej decyzji do dnia 31 sierpnia 2018 r., z uwagi na konieczność uzyskania nowej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile dot. przedmiotowego przedsięwzięcia oraz poucza się  strony o prawie do wniesienia ponaglenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w dniu 26.07.2018 r. na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Kaczory, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń Sołectwa w Jeziorkach, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2018-07-26 12:37:56
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2018-07-26 12:42:26
Ostatnia zmiana:2018-07-26 12:42:42
Ilość wyświetleń:648

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij