Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

 

Zarządzenie Nr 36/2017r

Wójta Gminy Kaczory

z dnia 18 sierpnia 2017 r.


w sprawie powołania Komisji Przetargowej do oceny ofert złożonych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie:

Modernizacja budynku Publicznego Przedszkola w Dziembowie”


Na podstawie art. 19, art. 20, art. 21 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)

zarządza się, co następuje :


§ 1. Powołuje Komisję Przetargową zwaną dalej „Komisją” w składzie :

 1. Maria Stodolska - Przewodniczący

 2. Bartosz Zieliński – Członek

 3. Iwona Świątkowska - Członek


§ 2. Do zadań Komisji Przetargowej należy w szczególności:

 1. ocena złożonych ofert pod względem formalnym i merytorycznym oraz poprawności wniesienia wadium,

 2. wnioskowanie do Wójta o wykluczenie wykonawcy z postępowania lub o odrzucenie oferty,

 3. przygotowanie zaproszenia do wzięcia udziału w aukcji elektronicznej,

 4. przeprowadzenie aukcji elektronicznej,

 5. ocena ważnych ofert zgodnie z kryteriami przyjętymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i ustalenie listy kolejności ofert,

 6. przygotowanie i przekazanie dla wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, wezwania o złożenie aktualnych na dzień złożenia dokumentów i oświadczeń w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia z postępowania,

 7. ocena złożonych na wezwanie dokumentów i oświadczeń, ewentualne wezwanie do uzupełnienia lub wyjaśnienia braków lub niejasności w dokumentach ( na podstawie art. 26 ust. 3, 3a i 4 ustawy Pzp ),

 8. przygotowanie i przekazanie informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej dla wykonawców oraz zamieszczenie jej na stronie internetowej Gminy Kaczory,

 9. ocena złożonych informacji o naruszeniu przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp lub wniesionych odwołań do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej i przygotowanie sposobu rozwiązania tj. powtórzenia czynności lub odpowiedzi na odwołanie,

 10. przygotowanie umowy z wybranym wykonawcą,

 11. przygotowanie i zamieszczenie ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w BZP,

 12. prowadzenie na bieżąco protokołu postępowania i przekazanie go do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Kaczory po zakończeniu postępowania.


§ 3. Szczegółowe zadania Komisji oraz tryb jej pracy określa regulamin pracy Komisji Przetargowej.§ 4. 1. Komisja rozpocznie pracę z dniem powołania.

2. Komisja zakończy pracę po zawarciu umowy z wybranym wykonawcą lub unieważnieniu postępowania i po opublikowaniu informacji na stronie internetowej Gminy Kaczory.


§ 5. Upoważnia się Przewodniczącego Komisji do zasięgania opinii innych ekspertów lub biegłych w uzasadnionych przypadkach .


§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Metadane

Źródło informacji:Mateusz Grzesiuk
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mateusz Grzesiuk
Data wprowadzenia:2018-03-12 15:04:33
Opublikował:Mateusz Grzesiuk
Data publikacji:2018-03-12 15:23:46
Ostatnia zmiana:2018-03-12 15:23:57
Ilość wyświetleń:1173

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij