Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 08.11.2017 r.

GP.6220.2.2017

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405) oraz wnioskiem Sady Dolina Noteci Sp. z o.o., Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na działkach o nr ewid. 157/13, 157/31 (przed podziałem działka nr 157/15), 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/33 (przed podziałem działka nr 157/22, następnie działka nr 122/28), obręb Jeziorki, gmina Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

 

zawiadamia strony postępowania

 

         o wydaniu następujących dokumentów:

§         opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.4.6.2017 z dnia 19.06.2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia,

§         postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.92.2017.MC.7 z dnia 13.10.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie zespołu budynków przechowalni, sortowni wraz z przetwórnią owoców, magazynu, stacji transformatorowej oraz parkingów, placów manewrowych, dróg dojazdowych wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. ewid. nr 157/13, 157/15, 157/16, 157/17, 157/18, 157/19, 157/20, 157/21, 157/28, obręb 0004 Jeziorki, gmina Kaczory,

         możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem do raportu oraz wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

         możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 09.11.2017 r. do dnia 08.12.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie informuję, że na wniosek właściciela działka nr 157/22 została podzielona na działki o numerach 157/28 i 157/29. Następnie działka nr 157/28 została podzielona na działki o numerach 157/32 i 157/33, a działka nr 157/15 na działki o numerach 157/30 i 157/31. Planowaną inwestycją objęte są wydzielone działki nr 157/31 i 157/33.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

 

Niniejsze obwieszczenie, wraz z kopią opinii i postanowienia, zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Jeziorkach.

Załączniki

Opinia sanitarna PPIS (205.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Postanowienie RDOŚ (850.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Katarzyna Sawczak
Data wprowadzenia:2017-11-08 14:48:45
Opublikował:Katarzyna Sawczak
Data publikacji:2017-11-08 14:53:18
Ostatnia zmiana:2017-11-08 14:53:30
Ilość wyświetleń:888

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij