Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 13.07.2017 r.

GP.6220.7.2016


INFORMACJA

w postępowaniu wymagającym udziału społeczeństwa


Na podstawie art. 33 ust. 1 oraz art. 79 ust. 1, w związku z art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Sady Dolina Noteci Henryk Stokłosa, Śmiłowo, ul. Pilska 48, 64-810 Kaczory w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2014 z dnia 06.02.2015 r., wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych, o zdolności poboru wody nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie nowego ujęcia wody dla Gospodarstwa Rolnego Henryk Stokłosa w Śmiłowie, na działce o numerze ewidencyjnym 11 – obręb Śmiłowo, gmina Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

informuje:

  • o wydaniu następujących dokumentów:

  • opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak ON.NS.452.1.6.3.2017 z dnia 12 maja 2017 r., w której wyżej wymieniony opiniuje pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań ww. przedsięwzięcia,

  • postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.71.2017.IJ.4 z dnia 30.06.2017 r., w którym wyżej wymieniony uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego umożliwiającego pobór wód podziemnych o zdolności nie mniejszej niż 10 m3/h na terenie nowego ujęcia wody dla Gospodarstwa Rolnego, na działce o nr ewid. 11, obręb Śmiłowo, gm. Kaczory, w toku postępowania w sprawie zmiany decyzji Wójta Gminy Kaczory z dnia 06.02.20215 r., znak GP.6620.1.2014,

  • możliwości zapoznania się z ww. dokumentami oraz z pozostałą niezbędną dokumentacją sprawy, w tym z raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wraz z uzupełnieniem do raportu oraz wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z załącznikami,

  • możliwości składania uwag i wniosków.

Celem postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko powyższego przedsięwzięcia jest określenie, analiza oraz ocena bezpośredniego i pośredniego wpływu przedsięwzięcia na środowisko oraz warunki zdrowia i życia ludzi.

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się oraz składać uwagi i wnioski w sprawie przedsięwzięcia, co do którego toczy się postępowanie, w Urzędzie Gminy Kaczory, ul. Dworcowa 22, 64-810 Kaczory, pok. nr 6, w godzinach pracy Urzędu, w terminie 30 dni licząc od dnia ukazania się niniejszej informacji, tj. w dniach od 13.07.2017 r. do dnia 12.08.2017 r. włącznie. Uwagi i wnioski mogą być wnoszone: w formie pisemnej, ustnie do protokołu, za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 35 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy postępowanie niniejsze prowadzone jest z udziałem społeczeństwa. Udział ten zgodnie z przepisem art. 29 ustawy przysługuje każdemu. Organem właściwym do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie oraz rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kaczory.

Niniejszą informację zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Śmiłowie.

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2017-07-13 12:33:06
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2017-07-13 12:34:46
Ostatnia zmiana:2017-07-13 12:34:50
Ilość wyświetleń:1211

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij