Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 06.11.2015 r.

GP.6220.1.2011


OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm), Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wydanej w dniu 30.10.2015 r. decyzji znak GP.6220.1.2011 zmieniającej ostateczną decyzję znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r., wydaną dla Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „FARMUTIL HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.


Stronami są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony zawiadamia się o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, gdy przepis szczególny tak stanowi.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz na tablicy ogłoszeń w Zelgniewie.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 06.11.2015 r. do dnia 20.11.2015 r. Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 21.11.2015 r.

W załączeniu decyzja nr GP.6220.1.2011 z dnia 30.10.2015 r.

Załączniki

Decyzja (432.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-11-06 13:59:08
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-11-06 14:06:26
Ostatnia zmiana:2015-11-06 14:06:46
Ilość wyświetleń:1169

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij