Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 20.01.2015 r.

GP.6220.1.2011

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY KACZORY


Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.) oraz art. 10 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Zakładu Rolniczo-Przemysłowego „Farmutil HS” S.A. Śmiłowo, ul. Przemysłowa 4, 64-810 Kaczory w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach znak GP.6220.1.2011 z dnia 11.10.2012 r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory, Wójt Gminy Kaczory

ZAWIADAMIA

strony postępowania o wydanej w dniu 20.08.2014 r. opinii sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile znak: ON.NS-72/1/6-10/14, w której opiniuje pozytywnie pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych dokumentację dotyczącą środowiskowych uwarunkowań przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującego budowę 20 budynków hodowlanych w dwóch sektorach o obsadzie 70350 sztuk kurcząt każdy, wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na działce o numerze ewidencyjnym 20/15 – obręb Zelgniewo, gm. Kaczory oraz postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu znak WOO-I.4242.187.2014.BR.6 z dnia 30.12.2014 r., w którym uzgadnia realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie fermy brojlerów kurzych, obejmującej budowę 20 budynków inwentarskich w dwóch sektorach o obsadzie 70350 szt. kurcząt każdy wraz z infrastrukturą towarzyszącą (łączna obsada fermy drobiu – 5628 DJP), na dz. 20/15 obręb Zelgniewo, gm. Kaczory.

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.


 


Załączniki:

  1. Opinia sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile

  2. Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Zelgniewie.

Załączniki

Opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pile (1MB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu (2MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2015-01-20 14:09:02
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2015-01-20 14:11:05
Ostatnia zmiana:2015-01-20 14:12:27
Ilość wyświetleń:1396

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij