Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Urząd Gminy Kaczory

Kolorowy pasek

WÓJT GMINY KACZORY

Kaczory, dnia 24.06.2013 r.

GP.6220.1.2013O B W I E S Z C Z E N I ENa podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. Nr 267) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kaczory

zawiadamia strony postępowania

o wydaniu w dniu 24.06.2013 r. decyzji nr GP.6220.1.2013 stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie stacji 220/110 kV Piła Krzewina, na działkach o numerach ewidencyjnych 170/2, 171/3, 171/4, 171/5, 172/1, 173/1, 410 i 412 – obręb Krzewina.

Stronami są właściciele i władający nieruchomościami, sąsiadującymi z miejscem realizacji inwestycji w ilości przekraczającej 20 osób.

Zgodnie z art. 74 ust. 3 ww. ustawy, jeżeli liczba stron w postępowaniu o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przekracza 20, stosuje się przepis art. 49 Kodeksu postępowania administracyjnego, czyli strony zawiadamia się o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłoszenia, gdy przepis szczególny tak stanowi.

Obwieszczenie niniejsze zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie bip.kaczory.com.pl, na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kaczory oraz tablicy ogłoszeń Sołectwa w Krzewinie.

Obwieszczenie zamieszcza się na okres 14 dni, tj. od dnia 25.06.2013 r. do dnia 08.07.2013 r.

Termin do wniesienia odwołania rozpoczyna swój bieg w dniu 09.07.2013 r.


W załączeniu decyzja nr GP.6220.1.2013 z dnia 24.06.2013 r.

Załączniki

Decyzja (3MB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Katarzyna Sawczak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Paweł Fintz
Data wprowadzenia:2013-06-24 15:01:22
Opublikował:Paweł Fintz
Data publikacji:2013-06-24 15:04:51
Ostatnia zmiana:2013-06-24 15:04:53
Ilość wyświetleń:1569

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij